PRESENTACIÓN / AURKEZPENA

ESTUDIO SOBRE EL JUEGO PROBLEMÁTICO EN IRUN
IRUNEN JOKO PROBLEMATIKOARI BURUZKO AZTERKETAEl Ayuntamiento de Irún ha puesto en marcha un estudio sobre EL JUEGO en Irún. / 
Irungo Udalak, JOKOAREN inguruko ikerketa bat abian jarri du Irunen.

Le agradeceríamos que nos dedicara unos minutos para contestar a la siguiente encuesta. / Galdeketa honi erantzuteko minutu batzuk eskaintzea eskertuko genuke.

Se garantiza el tratamiento anónimo y confidencial de la información que nos facilite. / Ematen den informazioaren tratamendu izengabeko eta isilpekoa bermatzen da.

T